ZEOTEC Hellas Group grundades i januari 2016. Det är ett grekiskt innovativt företag med huvudkontor i Volos, Grekland, som producerar ett brett utbud av icke-toxiska rengöringsmedel som huvudsakligen baseras på Zeolit. Våra produkter är internationellt erkända eftersom vi är världens första företag som producerar icke-toxiska rengöringsmedel baseras på flytande Zeolit genom utveckling av en världsomspännande formel för hela sortimentet.

Certifieringar

Rengöringsmedel av detta företag är registrerade i Kemikalieregistret och genomgår alla nödvändiga kontroller i huvudstatslaboratoriet, både i produktion och på marknaden.

  1. HACCP
  2. ISO 22000 (livsmedelssäkerhetssystem)
  3. Registrering i kemikalieregistret (EG-förordningarna 648/2004, 1272/2008 / CLP och 1907/2006 / REACH)
  4. ISO 9001: 2008, registreringsnummer CY.QS.1.16.016 (kvalitetsstyrningssystem)
  5. ISO 14001: 2004 (kvalitetsstyrningssystem)